Peste 4,5 milioane de euro investiți în cercetarea din domeniul „Energie, mediu și schimbări climatice”, prin GeoEcoMar

21 apr. 2023
Peste 4,5 milioane de euro investiți în cercetarea din domeniul

14 proiecte de cercetare cu finanțare europeană din programele cadru Horizon 2020 si Horizon Europe sunt în plină derulare în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar. Valoarea acestora este de 4,5 milioane de euro – de aproape trei ori mai mare decât suma atrasă în perioada 2016-2020 (1,8 milioane de euro), iar ea poate crește în perioada următoare, pentru că alte opt propuneri sunt în faza de evaluare.

Suma a crescut exponențial după înființarea centrului CESP de către GeoEcoMar – dezvoltat în cadrul unui proiect dedicat instruirii și pregătirii cercetătorilor pentru a identifica surse de finanțare prin două programe cadru de cercetare-inovare ale Comisiei Europene, respectiv Horizon 2020 și Horizon Europe.

Peste 250 de persoane, de la cercetători și cadre universitare la personal de suport ce activează în domeniul cercetării, au beneficiat de îndrumarea oferită de experții CESP în cadrul unor ateliere de lucru, cursuri de instruire și întâlniri dedicate dezvoltării și redactării de propuneri de proiecte.

„Pentru cercetători, acest centru a însemnat sprijin, i-a ajutat să se conecteze cu parteneri internaționali care activează în același domeniu și i-a eliberat de povara administrativă pe care o presupune elaborarea unui proiect prin care se dorește obținerea de finanțare europeană. Mai mult, prin CESP au primit îndrumare cu privire la oportunități de finanțare. Pentru Institutul GeoEcoMar, derularea proiectului CESP a dus la creșterea portofoliului de proiecte, a dus la o creștere a eficienței privind gestionarea propunerilor și proiectelor, care a permis intrarea în mai multe consorții ceea ce, în ultimă instanță, s-a tradus și prin creșterea fondurilor atrase din finanțare externă”, afirmă Adrian Stănică, directorul general GeoEcoMar.

În perioada de implementare a proiectului, respectiv 1 mai 2020 – 27 aprilie 2023, centrul CESP a oferit cercetătorilor ce activează în GeoEcoMar suport pentru depunerea a 45 propuneri de proiecte la Programul Horizon 2020 și Horizon Europe. 14 dintre acestea au fost declarate câștigătoare și sunt finanțate. Rata de succes ce depășește 31% în prezent poate crește, având în vedere faptul că 8 propuneri se află în evaluare. De asemenea, la alte programe cu finanțare europeană, GeoEcoMar a depus peste 10 propuneri de proiecte.

Echipa de experți CESP i-a instruit pe cercetători să identifice surse de finanțare în cadrul programelor Horizon 2020 și Horizon Europe, să găsească parteneri externi pentru propunerile lor, să redacteze propuneri concrete de proiecte internaționale și să parcurgă toți pașii unui proiect, de la inițiere, elaborare, depunere a propunerilor până la contractare, implementare și evaluare.

„Prin acest centru, cercetători din întreaga comunitate științifică din țară au fost învățați să facă pașii necesari realizării unor propuneri de succes, de la înscrierea în sistemul electronic pentru depunerea proiectelor până la punerea lor în aplicare. De asemenea, angajați din departamentele de suport pentru cercetare au fost instruiți cu privire la bunele practici pentru a implementa proiectele din punct de vedere administrativ-financiar. În acest fel, cercetătorii au fost eliberați de corvoada birocratică”, afirmă Daniela Vasile, coordonator CESP.

Proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar” – CESP este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Contractul de finanțare nr. 243/28.04.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar a fost fondat în 1993, având drept obiective cercetarea geologică, geofizică și geo-ecologică a sistemului Dunăre – Delta Dunării – zona costieră – Marea Neagră. Cercetările complexe (geologice-geofizice-geoecologice) interdisciplinare, în colaborare cu specialiști din toate domeniile științifice, privesc mai ales geneza și evoluția sistemelor fluviu – deltă – mare, a zonelor deltaice și lagunare, cartarea geologică și geofizică a Mării Negre, mai ales a Platformei Continentale din largul coastei românești.

Tags: