Noi beneficii pentru angajatori. Ce vor putea face în timpul pandemiei de coronavirus

Noi beneficii pentru angajatori. Ce vor putea face în timpul pandemiei de coronavirus

Noi beneficii pentru angajatori în contextul situației epidemiologice deosebite. Aceștia vor putea reduce timpul de muncă al salariaților în perioada stării de alertă. De asemenea, ei vor fi nevoiți să stabiliească și programul pentru întreaga lună.

Pentru a veni în ajutorul salariaților și a angajatorilor români, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate acestora în contextul situaţiei epidemiologice.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi și a suferit modificări. Astfel, potrivit prevederilor, angajatorul poate reduce perioada de muncă după o consultare cu sindicatul sau reprezentantul salariațiilor, cu cel mult 50% din durata zilnică.

În perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, ”angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului”, se arată în proiectul legislativ.

Ce trebuie să știe angajatorii

În cazul în care un angajator dorește să reducă timpul de muncă pentru angajații săi, acest lucru trebuie să fie în conformitate cu programul de muncă pe întreaga lună.

”Reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii”, se arată în proiect.

Mai puțini bani pentru angajați

Această măsură nu este tocmai benefică pentru angajații români din punct de vedere financiar.

Salariații care vor fi afectați de măsura de reducere a programului cu 50%, vor beneficia de o indemnizație de doar 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Proiectul urmează să meargă spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Astfel, rămâne de văzut dacă noile beneficii vor intra în vigoare în următoarele zile.