CROMATEC PLUS S.R.L. anunță finalizarea proiectului cu titlul „Sistem INOvativ de valorificare a materiei prime VEGetale”

28 dec. 2023
CROMATEC PLUS S.R.L. anunță finalizarea proiectului cu titlul „Sistem INOvativ de valorificare a materiei prime VEGetale”

In luna decembrie 2023, CROMATEC PLUS S.R.L. din Jud. Ilfov, în calitate de beneficiar, a finalizat Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului „Sistem INOvativ de valorificare a materiei prime VEGetale”, cod MySmis 119659, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru ProgramulOperaţional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului „Sistem INOvativ de valorificare a materiei prime VEGetale” constă în cercetarea și dezvoltarea unui proces inovativ de implementare a unei tehnologii de extracție cu fluide supercritice pentru obtinerea de produsi bioactivi din materii vegetale. Sursa de finanțare este Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;

Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor; Prioritatea de investiții: PI1b – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general;

Obiectiv Specific: 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI; Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Proiectul s-a derulat intre 30.10.2020-29.12.2023, pe o perioada de 38 luni.  Valoarea totală a proiectului este de 37.261.288,64 lei, din care valoarea totală eligibila este de 31.748.783,72 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 16.616.055,18 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 2.932.245,03 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 12.200.483,51 lei, iar valoarea neeligibilă de 5.512.504,92 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact: Bobica Oana,

[Director de proiect], Tel:0721 – 667-367 ,

Email:oana.bobica@cromatec.ro