Crește vârsta de pensionare începând de acum! Câți ani trebuie să cotizezi pentru a ieși la pensie atincipat. Regulile sunt impuse de UE

11 apr. 2023
Crește vârsta de pensionare începând de acum! Câți ani trebuie să cotizezi pentru a ieși la pensie atincipat. Regulile sunt impuse de UE

Vârsta de pensionare a devenit un subiect extrem de dezbătut în România, mai ales că diferă de la o categorie la alta. De exemplu, există magistrați sau lucrători în cadrul Poliției, care la 40 de ani deja ies la pensie și încasează sume enorme, deși nu au cotizat mai deloc la sistemul de stat.

Cei din UE sunt nemulțumiți de situația din România, considerând inechitabil sistemul de pensii și a impus o serie de noi reguli pentru a primi miliardele din PNRR. Una dintre obligații este legată de pensiile speciale, care sunt cu multe peste cele normale. Momentan politicienii nu au găsit o soluție la această problemă.

Tocmai din acest motiv, foarte mulți vor să se pensioneze anticipat pentru a scăpa de noile reguli, care se vor aplica foarte curând. De exemplu, în curând va vrește vârsta de pensionare la femei la 65 de ani. Acum este 62 de ani.

Când se poate ieși la pensie anticipat în prezent?

În țara noastră, persoanele care au fost angajate cu carte de muncă și au îndeplinit stagiul de cotizare au dreptul la pensie. În ultima perioadă, mulți români se întreabă câți ani de muncă trebuie să aibă ca să se poată pensiona anticipat.

Oamenii pot ieşi la pensie anticipat, fie atunci când nu mai au posibilitatea să muncească sau pur și simplu nu mai vor să lucreze.

În principiu, persoanele care au îndeplinit stagiul minim de cotizare pot sa iasă la pensie. Pensia este, în general, de trei tipuri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.

Potrivit legii, pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

De ce documente este nevoie pentru a putea ieși la pensie anticipat

Există două situații în care o persoană poate ieși la pensie anticipat: dacă a depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani sau dacă mai are cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Românii care doresc să iasă la pensie anticipat, şi îndeplinesc una dintre cele două condiții de mai sus, trebuie să depună un dosar care să cuprindă următoarele documente:

– Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată

– Carnetul de muncă (original şi copie)

– Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie)

– Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie)

– Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată

– Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie

– Livretul militar (original şi copie)

– Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi

– Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate

– Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă

– Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale

– Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie

– Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

– Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri

– Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

– Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).